logo burger

Jesteś obecnie połączony ze stroną internetową „www.sobieskivodka.com” opublikowaną przez MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, francuską firmę (société anonyme), zarejestrowaną w RCS w Créteil pod numerem 380 695 213, z siedzibą przy 10-12 avenue du Général de Gaulle – 94220 CHARENTON LE PONT (Francja).

Kierownik ds. Publikacji: Andrew HIGHCOCK jako C. E. O.

Utworzenie i rozwój: 4BEEZ – 24 rue de Clichy – 75009 PARYŻ (Francja).

Hosting: SAFEBRANDS.

Wchodząc na tę stronę, akceptujesz zasady i warunki podane poniżej.

Dostęp do strony podlega przepisom krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym obowiązującym w kraju, z którego dochodzi do połączenia.

Musisz mieć status osoby pełnoletniej w swoim kraju/miejscowości zamieszkania. Jeśli nie jesteś osobą pełnoletnią w swoim kraju, miejscowości lub terytorium zamieszkania lub znajdujesz się w kraju lub terytorium, w którym dostęp do tej strony nie jest dozwolony, opuść stronę „www.sobieskivodka.com”.

Własność zdjęcia

Unsplash, Envato Elements oraz wewnętrzne zdjęcia MBWS.

Mimo iż specyfikacje, funkcje, ilustracje, tekst, obrazy, dokumenty audio i wideo, treść oraz inne informacje zawarte na tej stronie są oparte na aktualnych informacjach, a MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS podejmuje wszelkie uzasadnione środki, aby zapewnić, że wszystkie treści, informacje i elementy na tej stronie są poprawne, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS nie może w pełni zagwarantować ich prawidłowości.

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i bez powiadomienia, poprzez aktualizację tej strony. Zmiany te zaczną obowiązywać natychmiast po przesłaniu ich na stronę. Zapraszamy do regularnego odwiedzania tej strony serwisu, w celu zapoznania się z warunkami użytkowania. MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS zastrzega sobie prawo do modyfikowania całości lub części treści strony, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i bez powiadomienia.

Cała zawartość tej strony jest objęta francuskim i międzynarodowym ustawodawstwem dotyczącym praw autorskich oraz praw własności intelektualnej. Wszelkie prawa do kopiowania są zastrzeżone. Prezentacja i treść niniejszej strony (zdjęcia, dokumenty audio i wideo, grafika, tekst, materiały wideo, informacje lub obrazy miejsc lub osób na stronie) stanowią prace chronione prawem własności intelektualnej, do których MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS jest właścicielem praw autorskich.

O ile nie uzyska się uprzedniej pisemnej zgody od MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, kopiowanie całości lub części strony, niezależnie od formy i celu, jest formalnie zabronione. W przypadku braku takiej zgody, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS będzie dochodzić wszystkich swoich praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej zgodnie z obowiązującym prawem. Jakiekolwiek nieautoryzowane wykorzystanie tych informacji jest zabronione i może podlegać (lecz nie wyłącznie) postępowaniu sądowemu i/lub każe odszkodowania celem naprawienia szkody wynikającej z naruszenia tych praw własności intelektualnej i/lub przemysłowej, praw autorskich lub praw związanych z poszanowaniem prywatności i wizerunku.

Marki i loga są własnością MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS. Jakiekolwiek kopiowanie i/lub wykorzystywanie ich bez uprzedniej zgody MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS może skutkować pociągnięciem użytkownika do odpowiedzialności i może stanowić naruszenie praw autorskich, które podlega karom określonym w artykułach prawnych L.335-2, L.713-2, L.713-3 oraz L.716-1 francuskiego kodeksu postępowania w sprawach dotyczących własności intelektualnej.

Jakakolwiek całkowita lub częściowa oraz w jakiejkolwiek formie komercjalizacja oryginalnej prezentacji strony i/lub jej treści podmiotom trzecim jest surowo zabroniona. Surowo zabronione jest publiczne udostępnianie elementów strony (audio, wideo, grafiki, tekst) poprzez sprzedaż, wymianę lub wynajem. Naruszenie tych obowiązujących bezwzględnie przepisów naraża sprawcę na określone prawem kary cywilne.

Zgodnie z artykułem prawnym L.122-5 francuskiego kodeksu postępowania w sprawach dotyczących własności intelektualnej, treści prezentowane na tej stronie mogą być wykorzystywane wyłącznie do prywatnego i niewyłącznego użytku przez dowolnego użytkownika tej strony. Oznacza to, że wszyscy użytkownicy mają prawo do kopiowania tych treści, do przechowywania na jednym komputerze w celu przedstawienia na jednym ekranie i do kopiowania, w jednej kopii jako kopii zapasowej lub do wydrukowania na papierze.

Każdy użytkownik może wykonywać kopie na papierze, wyłącznie jako kopię prywatną do użytku niezbiorowego.

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, jako autor i twórca bazy danych stanowiącej stronę, jest właścicielem wszelkich praw do tej bazy.

Jako taki, zgodnie z artykułem L.342-1 i następnymi. francuskiego kodeksu postępowania w sprawach dotyczących własności intelektualnej, MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS zabrania wyciągania, poprzez stałe lub czasowe przeniesienie na jakiekolwiek media, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie, całości lub znacznej części tej strony, chyba że działania te są wykonywane w celach czysto prywatnych lub edukacyjnych.

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty powstałe podczas odwiedzania i/lub korzystania z niniejszej strony, ani za jakiekolwiek wirusy przeniesione przez tę stronę.

Podczas odwiedzania strony internetowej „www.sobieskivodka.com” gromadzone mogą być: Adres URL linków umożliwiających użytkownikowi dostęp do strony, dostawca usług internetowych użytkownika oraz adres IP użytkownika.

W każdym przypadku MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS gromadzi wyłącznie dane osobowe użytkownika, które są niezbędne do korzystania z niektórych usług oferowanych przez stronę internetową „www.sobieskivodka.com”.

Użytkownik przekazuje te informacje z pełną świadomością, zwłaszcza gdy sam je podaje. Wówczas wskazuje się, czy użytkownik strony jest zobowiązany do podania tych informacji.

Zgodnie z postanowieniami artykułu 38 i następnych francuskiej ustawy numer 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku czyli „Ustawy o ochronie danych”, każdy użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania i sprzeciwu przetwarzania swoich danych osobowych, wysyłając podpisany przez siebie wniosek na piśmie do MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, załączając kopię dokumentu tożsamości z podpisem właściciela oraz określenie adresu, na który ma być wysłana odpowiedź. Brak danych osobowych należących do użytkownika MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS

Strona „www.sobieskivodka.com” jest publikowana, wymieniana, przenoszona, przypisywana lub sprzedawana na dowolnych nośnikach podmiotom trzecim bez wiedzy użytkownika. Strona nie jest zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych objętych tym obowiązkiem.

Niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. W związku z tym MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS wyłącznie udostępnia linki ze względu na wygodę i w żadnym wypadku nie mogą być one interpretowane, bezpośrednio lub pośrednio, jako zatwierdzenie, powiązanie, sponsorowanie, poparcie, odpowiedzialność lub przynależność do Strony, z którą jest połączona, lub z jakąkolwiek treścią, informacjami lub innymi materiałami na niej zawartymi, o ile nie określono inaczej.

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS odmawia udzielenia jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, dotyczącej dokładności, legalności, wiarygodności lub ważności jakichkolwiek treści, informacji lub innych materiałów na jakiejkolwiek innej stronie internetowej.

Odwiedzając tę stronę, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS nie sprawdziła wszystkich stron internetowych połączonych z tą stroną i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron ani za jakąkolwiek inną stronę internetową, do której prowadzą linki.

W związku z tym uzyskujesz dostęp do stron internetowych i wszystkich innych stron internetowych na własne ryzyko.

Musisz uzyskać uprzednią zgodę od MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS na połączenie tej Strony z Twoją własną stroną.

Ponadto korzystanie ze strony „www.sobieskivodka.com” może skutkować instalacją plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z aktywnością komputera na stronie.

Uzyskane w ten sposób dane ułatwiają przyszłą nawigację na stronie, a także mają na celu umożliwienie różnych analiz danych o ruchu na stronie. Odmowa zainstalowania pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług.

Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

W przeglądarce Internet Explorer: Zakładka narzędzi (piktogram w postaci koła zębatego w prawym górnym rogu)/Opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Zatwierdź, klikając OK.

W przeglądarce Firefox: W górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij zakładkę Prywatność. Ustaw ustawienia reguł przechowywania na: Używaj spersonalizowanych ustawień historii przeglądarki. Na koniec usuń zaznaczenie, aby dezaktywować pliki cookie.

W przeglądarce Safari: W prawym górnym rogu przeglądarki kliknij piktogram menu (symbolizowany przez zębatkę). Wybierz Ustawienia. Kliknij wyświetl ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia Treści. W sekcji „Cookies” możesz zablokować pliki cookie.

W przeglądarce Chrome: W prawym górnym rogu przeglądarki kliknij piktogram menu (symbolizowany trzema poziomymi liniami). Wybierz Ustawienia. Kliknij wyświetl ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz zablokować pliki cookie.