logo burger

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS, publiczna spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek Créteil pod numerem 380 695 213 z siedzibą pod adresem

10-12 avenue du Général de Gaulle – 94220 CHARENTON LE PONT, zwana dalej „MBWS”.

Strona:to jest strona www.sobieskivodka.com;

 

Użytkownik: Każda osoba fizyczna posiadająca lub nie posiadająca konta osobistego, korzystająca ze Strony lub jednej z oferowanych przez nią usług.

MBWS może gromadzić dane osobowe Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez wykorzystywanie plików cookie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zbieranie danych odbywa się, gdy Użytkownik:

 

 • przegląda Stronę i czyta artykuły;
 • subskrybuje newslettery lub alerty wysyłane przez Stronę;
 • kontaktuje się z działem „Konsumenckim” (dział „Jakości”), działem sprzedaży lub Działem Kadr MBWS za pomocą wszelkich udostępnionych mu środków komunikacji;
 • wypełnia formularz informacyjny na Stronie;
 • uczestniczy w konkursie lub grze promocyjnej;
 • dzieli się opinią ze znajomymi, wysyłając maila lub za pośrednictwem mediów społecznościowych widocznych na Stronie.

 

Zebrane dane są niezbędne do następujących celów:

 

 • personalizacja treści na Stronie;
 • zarządzanie i monitorowanie relacji z potencjalnymi klientami (dział sprzedaży);
 • zarządzanie i monitorowanie relacji z konsumentami (Dział Jakości i Dział Marketingu);
 • zarządzanie i monitorowanie relacji z kandydatami (Dział Kadr);
 • realizacja konkursów/gier promocyjnych:
 • udostępnianie przycisków do udostępniania treści w mediach społecznościowych;
 • wyświetlanie ukierunkowanych reklam, w szczególności w mediach społecznościowych;

tworzenie statystyk pomiaru oglądalności i badań marketingowych.

Zgromadzone dane są przeznaczone do wykorzystania przez MBWS.

 

Dane mogą być również przetwarzane przez podwykonawców, z usług których MBWS korzysta w celu personalizacji treści na Stronie, obsługi konkursów oraz dystrybucji newsletterów.

MBWS informuje Użytkownika, że jego dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług zlokalizowanym poza Unią Europejską w ramach optymalizacji prowadzonych przez firmę kampanii reklamowych.

 

Usługodawcy Ci działają zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych z Konwencji o „Tarczy Prywatności”.

Zgodnie z francuską ustawą o ochronie danych z dnia 6 stycznia 1978 roku wraz z późniejszymi zmianami, Użytkownicy mają prawo do wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do zażądania ograniczenia lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych przez Stronę bez możliwości odmowy, chyba że Strona jest w stanie wykazać istnienie uzasadnionych i istotnych powodów, które mogą przeważać nad interesami, prawami i wolnościami Użytkownika.

Dane osobowe potencjalnych klientów:

O ile nie jest to wymagane przez prawo, MBWS przechowuje Twoje dane maksymalnie przez okres 3 (trzech) lat od ostatniego kontaktu.

Okres ten liczy się od ostatniego kontaktu (wysłanie formularza, maila, rozmowy telefonicznej) lub kliknięcia w link hipertekstowy w mailu przesłanym przez MBWS.

 

 

 

 

Twoje prawa:

Możesz zażądać wglądu, skorygowania lub usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „Procedury dostępu do moich danych osobowych” widocznej poniżej za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie, pisząc „Chcę się skontaktować z Działem Sprzedaży” lub poczty na następujący adres:

 

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS

10-12 avenue du Général de Gaulle

94220 CHARENTON LE PONT.

 

 

Dane osobowe konsumentów:

O ile nie jest to wymagane przez prawo, MBWS przechowuje Twoje dane przez okres maksymalnie 5 (pięciu) lat od ostatniego kontaktu.

Okres ten rozpoczyna się od ostatniego kontaktu (wysłanie formularza, maila, rozmowy telefonicznej) lub poprzez kliknięcie linku w mailu przesłanym przez MBWS.

 

Twoje prawa:

Możesz zażądać wglądu, skorygowania lub usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „Procedury dostępu do moich danych osobowych” za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie „Chcę się skontaktować z Działem ds. Konsumentów/Jakości” lub poczty pisząc na następujący adres:

 

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS

Do wiadomości Działu Jakości

10-12 avenue du Général de Gaulle

94220 CHARENTON LE PONT.

 

 

Dane osobiste:

O ile nie jest to wymagane przez prawo, MBWS przechowuje Twoje dane maksymalnie przez okres 2 (dwóch) lat od ostatniego kontaktu z naszymi rekruterami.

Okres ten rozpoczyna się od ostatniego kontaktu (wysłanie formularza, maila, rozmowy telefonicznej) lub poprzez kliknięcie linku w mailu przesłanym przez MBWS.

 

Twoje prawa:

Możesz zażądać wglądu, skorygowania lub nawet usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „Procedury dostępu do moich danych osobowych” za pośrednictwem formularza na stronie „Chcę się skontaktować z Działem Kadr” lub pocztą pisząc na adres:

 

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS

Do wiadomości Działu Kadr

10-12 avenue du Général de Gaulle

94220 CHARENTON LE PONT.

Przy każdym żądaniu Użytkownik musi podać swoje nazwisko, imię oraz adres pocztowy i adres e-mail umożliwiający udzielenie odpowiedzi.

Aplikacja musi być podpisana i należy dołączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości opatrzonego podpisem.

MBWS ma 2 (dwa) miesiące od otrzymania żądania od Użytkownika na ustosunkowanie się do niego. W przypadku negatywnej odpowiedzi lub braku odpowiedzi ze strony MBWS, pod koniec tego okresu Użytkownik może się skontaktować z CNIL.

Informacje wykorzystane do ustalenia prawa lub umowy lub zachowane w związku z koniecznością wywiązana się z obowiązku prawnego mogą być archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

MBWS informuje Użytkowników, że mogą przez całe swoje życie określić wytyczne dotyczące przechowywania, usunięcia czy przekazania swoich danych osobowych po ich śmierci. Wytyczne te mogą być ogólne lub szczegółowe. Użytkownik w każdej chwili może zmienić lub odwołać swoje dyspozycje.

W tym celu Użytkownik może się skontaktować z MBWS za pośrednictwem odpowiedniego formularza kontaktowego na Stronie lub listownie na następujący adres:

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
Do wiadomości Inspektora Ochrony Danych Osobowych
10-12 avenue du Général de Gaulle
94220 CHARENTON LE PONT.

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany lub przechowywany na Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie lub urządzeniu mobilnym), gdy odwiedzasz stronę internetową. Plik cookie umożliwia stronie rozpoznanie Ciebie, pomaga Ci przechodzić ze strony na stronę, zapewnia bezpieczne połączenia i zapamiętuje Twoje preferencje na potrzeby przyszłych wizyt.

MBWS wykorzystuje pliki cookie w celu rozpoznania Użytkownika (klienta lub nie) podczas logowania na Stronie.

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu.

W tym celu wybierają odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Taka dezaktywacja uniemożliwi jednak dostęp do niektórych funkcji Strony oferowanych przez MBWS lub jej partnerów.

 

Jeśli chodzi o zarządzanie plikami cookie i dokonywane przez Ciebie wybory, konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Menu pomocy Twojej przeglądarki opisuje tę konfigurację i pokaże Ci jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie.

Dezaktywacja plików cookie w głównych przeglądarkach

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies

Microsoft Edge

https://privacy.microsoft.com/fr-FR/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Microsoft Internet Explorer

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari

https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

 

Dezaktywacja plików cookie przez platformy międzybranżowe

Możesz się również zalogować na stronie Youronlinechoices, stworzonej przez specjalistów od cyfrowej reklamy zrzeszonych w europejskim stowarzyszeniu EDAA (European Digital Advertising Alliance), które jest zarządzane we Francji przez Interactive Advertising Bureau France. Ta europejska platforma jest współdzielona przez setki specjalistów od reklamy internetowej i stanowi scentralizowany interfejs umożliwiający Ci wyrażenie odmowy lub akceptacji plików cookie, które mogą być używane w celu dostosowania reklam, które mogą być wyświetlane na Twoim stanowisku komputerowym:

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies

MBWS informuje Użytkownika, że procedura ta nie zapobiegnie wyświetlaniu reklam na odwiedzanych przez niego stronach. Zablokuje tylko technologie, które umożliwiają dopasowanie reklam do Twoich zainteresowań.

 

 

Dezaktywacja plików cookie służących do pomiaru oglądalności używanych na Stronie

Możesz pobrać dodatek do przeglądarki służący dezaktywacji Google Analytics:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

 

Dezaktywacja mediów społecznościowych

Strona korzysta z wtyczek mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube, itp. (dalej zwane „Media Społecznościowe”). Dla przykładu, jeśli Użytkownik jest połączony z Facebookiem podczas przeglądania Strony, Facebook może bezpośrednio powiązać jego wizytę z jego kontem użytkownika na Facebooku, nawet jeśli Użytkownik nie użył przycisku udostępniania. Jeśli Użytkownik wchodzi w interakcję za pomocą wtyczek, na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub zostawiając komentarz, odpowiednie informacje zostaną przesłane i zapisane na serwerach Facebooka. Zostaną one opublikowane na koncie użytkownika na Facebooku.

MBWS nie zarządza danymi zbieranymi przez media społecznościowe za pomocą przycisków. Użytkownicy muszą się zapoznać z polityką ochrony danych osobowych publikowaną przez odpowiednie Serwisy Społecznościowe, aby poznać procedury przetwarzania i wykorzystywania gromadzonych przez nie danych oraz dostępne dla nich ustawienia w celu ochrony swojej prywatności. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Serwis Społecznościowy połączył informacje zebrane za pośrednictwem MBWS z jego kontem użytkownika w Serwisie Społecznościowym, musi się wylogować z Serwisu Społecznościowego przed skorzystaniem ze Strony.

 

Środki bezpieczeństwa podjęte przez MBWS w celu zapewnienia ochrony danych osobowych

MBWS stosuje wszelkie środki techniczne zgodnie z najlepszymi praktykami, aby zachować nienaruszalność, bezpieczeństwo i poufność danych, a w szczególności zapobiegać ich sfałszowaniu, uszkodzeniu lub dostępowi do nich przez nieuprawnione podmioty trzecie.